Continental Automotive Czech Republic s.r.o., závod v Brandýse nad Labem

Přestavba objektu výrobního závodu BDY II
Vybudování čistých prostor, AutoStore
Podhledy nad SMT linky


Rozsah prací: generální projektant a dodavatel

Zpracování PD: 02/2021 – 02/2022

Realizace stavby: 06/2021 – 06/2022

Závod Continental Automotive v Brandýse nad Labem je globálním dodavatelem automobilové elektroniky do vozů mnoha světových značek. Vyrábí autorádia, multimediální systémy a displeje, palubní přístroje, ovládací panely klimatizací, telematiku, eCall systémy a také řídící jednotky palivových systémů.

Naše společnost vypracovala jako generální projektant kompletní projektovou dokumentaci, vč. inženýrské činnosti pro novou dvoupodlažní vestavbu ve výrobní hale závodu BDY II a také pro zavedení a instalaci nejpokročilejšího skladovacího systému AutoStore. Součástí celého projektu byla také dokumentace pro vybudování pochůzího podhledu pro provoz SMT linek s cílem zlepšení parametrů výrobního prostředí.

Jako generální dodavatel jsme následně ve výrobní hale vybudovali dvoupodlažní vestavbu s čistými prostory třídy čistoty ISO 8 (dle ISO 14 644–1) a ve 2.NP vznikly čisté laboratorní prostory třídy čistoty ISO 7 (dle ISO 14644–1) pro elektronový mikroskop a zkušebny pro testování výrobků. Celková plocha nových čistých prostor je 2200 m2. V čistých prostorách byly také instalovány tři Kardexy. Dále byly vybudovány kancelářské prostory, šatny a veškeré technické zázemí (strojovny VZT, chlazení, kotelna, vakuová stanice atd.). Pro provoz laboratoří byla realizována přístavba nového výtahu u fasády haly. V navazující výrobní hale SMT linek byl instalován pochůzí podhled o celkové ploše 900 m2, vč. rozvodů energií a médií.

Souběžně s vybudováním kompletních čistých prostor, laboratoří a technického zázemí jsme řešili požadavek investora na přípravu prostoru pro instalaci unikátní technologie skladování AutoStore. Continental v Brandýse se v rámci své technologické evoluce rozhodl přejít na tento efektivní systém skladování jako první firma v ČR.

Naše společnost navrhla a realizovala samotné technické řešení pro instalaci skladovacího systému AutoStore, jehož specialitou je, že je umístěn na tzv. mezaninu, tedy ocelové konstrukci na pilířích, což umožnilo využít operační prostor pod AutoStorem jako čistou místnost pro přebal materiálu a jeho přípravu.

Realizace všech stavebních prací probíhala bez přerušení okolních výrobních procesů ve výrobní hale.


zavřít