Saneca Pharmaceuticals, a.s.

Sterilná výroba tekutých liekových foriem v ampulkách


Rozsah prací: generální projektant, hlavní dodavatel

Zpracování PD: 06/2019 – 03/2020

Realizace stavby: 11/2020 – 07/2021

Společnost Saneca Pharmaceuticals, a.s. je největším farmaceutickým výrobcem na Slovensku, který se zaměřuje na vývoj a výrobu humánních léků a farmaceutických substancí. Vyvíjí a vyrábí pevné i tekuté lékové formy a zaměřuje se především na výrobu API, tablet, želatinových kapslí a nesterilních tekutin. V rámci svého investičního programu postupně realizuje obnovu technického a technologického vybavení a také rozvoj nové výroby.

Naše společnost zpracovala jako generální projektant kompletní projektovou dokumentaci pro vybudování nové sterilní výroby injekčních roztoků v ampulkách. Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby byla zpracována v systému BIM. Následně v pozici hlavního dodavatele realizovala 1. etapu výstavby čistých prostor, včetně jejich ošetření technikou prostředí (vzduchotechnika, chlazení, topení, silnoproudé a slaboproudé rozvody atd.).

Nová výroba byla umístěna do stávajícího objektu Farmaceutického pavilonu, který byl pro instalaci nových linek rekonstruován. V rámci rekonstrukce objektu byly provedeny rozsáhlé dispoziční změny vnitřních prostor a pro kompletní proces sterilní výroby injekcí byly vybudovány nové čisté prostory třídy čistoty A, B, C a D o celkové ploše cca 400 m2.

Systém vestavby čistých prostor tvoří kovové a nerezové příčky s prosklením, kovové otočné dveře, kovové kazetové podhledy, do kterých jsou integrovány koncové prvky vzduchotechniky, vč. laminárních polí a osvětlení. Vstup zaměstnanců do čistých prostor je řešen přes čisté šatny, které jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem. Přísun materiálu do výroby probíhá pomocí materiálových propustí. Realizace všech stavebních prací probíhala bez přerušení ostatních výrobních procesů ve Farmapavilonu.

Nové čisté prostory byly validovány a splňují náročné požadavky standardů GMP.


zavřít