Fakultní Thomayerova nemocnice

Robotický operační sál a zázemí


Rozsah prací: realizace vestavby operačního sálu a zázemí
Realizace stavby: 12/2022 – 06/2023

Fakultní Thomayerova nemocnice se rozhodla vybudovat robotické centrum a rozšířit a dále rozvíjet zobrazovací metody.

Naše společnost provedla stavební úpravy v části objektu B4 a následně realizovala vestavbu robotického operačního sálu a zázemí.

Systém vestavby operačního sálu EP MEDICAL tvoří kovový obkladový systém, nerezové automaticky posuvné a otočné dveře, kovové kazetové podhledy, do kterých byly integrovány koncové prvky vzduchotechniky s třetím stupněm filtrace (laminární pole) a osvětlení.

Součástí vestavby operačního sálu byla také instalace videomanagementu, multifunkčního monitorovacího panelu pro ovládání a sledování požadovaných parametrů na operačním sále, prokládacího okna, vestavěných skříní pro uložení operačního materiálu a instalace stativů a operačních svítidel. Toto vybavení bylo integrováno do kovových příček a podhledů v operačním sále. Všechny prostory nového operačního traktu byly kompletně vybaveny nerezovým a dřevěným nábytkem.

V rámci stavebních úprav byly kompletně řešeny nové podlahy, vč. finálního elektrostatického PVC pro operační trakt.

Součástí díla bylo také ošetření čistých prostor technikou prostředí (VZT, chlazení, topení, ZTI, MaR, EPS, SHZ, silnoproudé a slaboproudé rozvody, umělé osvětlení, rozvody medicinálních plynů atd.) a vybudování nové strojovny VZT v 1.PP.

Realizace stavebních prací probíhala za provozu zdravotnického zařízení.


zavřít