Čisté prostory

Čisté prostory jsou specifickou a velmi zajímavou oblastí, ve které stále nacházíme nové možnosti při jejich navrhování a řešení náročných požadavků našich zákazníků.

Jsou to prostory, ve kterých je řízena koncentrace částic obsažených ve vzduchu a současně jsou řízeny i ostatní relevantní parametry např. teplota, vlhkost a tlak. Čistý prostor je konstruován a používán tak, aby se minimalizoval vstup, vytváření a usazování částic uvnitř tohoto prostoru. Zdrojem znečištění čistého prostoru částicemi mohou být zejména konstrukční prvky, použité na vybudování čistého prostoru, vzduch, člověk, stroje a zařízení, technologický proces, doprava a manipulace s materiály.

Proto navrhování a realizace čistých prostor vyžaduje komplexní a zkušený přístup, který zahrnuje především návrh správné dispozice, vzduchotechnického zařízení, toku materiálu i pohybu personálu. Velmi důležitá je samotná vestavba čistých prostor s použitím vhodných konstrukčních prvků, dále také vzduchotechnika, chlazení, topení, trubní rozvody procesních medií, silnoproudé a slaboproudé rozvody, systém měření a regulace i napojení celé řady médií a zařízení, která jsou nezbytná k zajištění funkčního čistého prostoru.

Součástí správného fungování čistých prostor je také odpovědné chování personálu, validované technologické procesy i doprava a manipulace s materiály. Pro tyto faktory musí být zpracovány provozní předpisy a provedeno školení personálu pro práci v čistých prostorách.

Naše společnost má v projektování a realizaci čistých prostor nejdelší tradici v ČR. První čisté prostory jsme vyprojektovali, ještě jako projekční středisko podniku Tesla Rožnov, již v roce 1968.

V současnosti nabízíme komplexní služby v návrhu a realizaci čistých prostor v elektrotechnickém a automobilovém průmyslu, v optice a jemné mechanice, ve farmacii, ve výrobě zdravotnické techniky, ve zdravotnictví i ve vědě a výzkumu.


zavřít