FARMAK, a.s.

Rekonstrukce výrobní jednotky PJ 20.06


Rozsah prací: projektant a generální dodavatel

Zpracování PD: 09/2021 – 03/2022
Realizace stavby: 05/2022 – 05/2023

Společnost FARMAK, a.s. se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu aktivních farmaceutických látek, chemických výrobků a specialit. Pro rozšíření výrobní kapacity pro výrobu léčivých látek a meziproduktů se rozhodla rekonstruovat výrobní jednotku PJ 20.06 ve stávajícím objektu 33.

Naše společnost zpracovala v systému BIM projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Následně jsme v pozici generálního dodavatele realizovali kompletní rekonstrukci čistých i ostatních výrobních prostor v 1. – 5.NP, ve kterých byla umístěna náročná technologie výroby API. K objektu 33 jsme také vybudovali novou přístavbu pro sklad hořlavin, vč. dodávky a instalace technologie pro tento sklad.

V rámci rekonstrukce objektu byly provedeny rozsáhlé dispoziční změny vnitřních prostor. V jednotlivých podlažích byly instalovány ocelové konstrukce pro umístění nových technologických zařízení a pro technologie vzduchotechniky a ústředního vytápění.

Součástí díla bylo také ošetření prostor technikou prostředí (vzduchotechnika, chlazení, topení, ZTI, silnoproudé a slaboproudé rozvody, EPS, SHZ, speciální systém MaR pro technologii atd.), dále kompletní realizace technologických trubních rozvodů a dodávka technologického zařízení.

Pro celý proces výroby API byly vybudovány nové čisté prostory třídy čistoty CNC, vč. nových čistých prostor pro technologii mytí sudů.

Systém vestavby čistých prostor tvoří kovové příčky s prosklením, kovové otočné dveře, kovové kazetové podhledy, do kterých jsou integrovány koncové prvky vzduchotechniky a osvětlení. Vstup zaměstnanců do čistých prostor je řešen přes personální propusti, které jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem. Přísun materiálu do výroby probíhá pomocí materiálových propustí.

Nové čisté prostory byly komplexně vyzkoušeny, validovány a splňují požadavky standardů cGMP.

Realizace všech stavebních prací probíhala bez přerušení ostatních výrobních procesů v objektu 33.


zavřít